Recull de l’activitat de la Plataforma fins al dia 18 de juny.
Tots els comunicats, manifestos, aparicions als mitjans.