NO ÉS UN VIAL, ÉS UN CARRER

Plataforma ciutadana per la pacificació del trànsit a l'entorn de l'Avinguda Sant Jordi d'Olot
Per la salut dels olotins i olotines

Per la salut dels olotins i olotines

Els veïns d'Olot i en especial els de l'Avinguda Sant Jordi i el Carrer Portbou hem de suportar fums, sorolls i tremolors produïdes per un trànsit, sobretot de camions, que sobrepassa la seva capacitat. Es col·lapsa sovint.

Per la cura de la nostra ciutat

Per la cura de la nostra ciutat

La via està malmesa i oblidada, plena de forats, amb un manteniment inexistent. En alguns trams no hi ha ni un arbre o els que hi ha estan descuidats.
Dona la imatge d'una ciutat contaminada i gris.

Per respecte al medi ambient

Per respecte al medi ambient

No es disposa o no s'ha fet públic cap estudi sobre l'impacte mediambiental que pateix l'entorn del traçat, envoltat de població, escoles, parcs infantils i pròxim al Parc Natural.

Blog